دبیرستان شهیدرجایی تودشک

زیست1

نویسنده : علی عباسی | تاریخ : 15:47 - جمعه 4 اسفند 1391

تست های زیست شناسی ۱ فصل دوم

 
موضوع : زیست 1 50 بازدید

دانلود تست های زیست شناسی ۱ فصل دوم

zist1 F2 Purhabib تست های زیست شناسی 1 فصل دوم

شامل موضوعات : سفری به درون سلول – تریکودینا – میکروسکوپ – میکروسکوپ الکترونی – سلول های پروکاریوتی باکتری – سلول های یوکاریوتی – ساختار مولکولی غشا – شبکه آندوپلاسمی صاف – شبکه آندوپلاسمی زبر – جسم گلژی – خاستگاه و کار لیزوزوم – واکوئل ها – پراکسی زوم – هسته – سانتریول – اندامک بدون غشاء – ریبوزوم اندامک بدون غشاء – کلروپلاست – میتوکندری – زیست گیاهی – سلول گیاهی – ساختار دیواره ی سلولی سلول های گیاهی – پلاسمودسم – آندوسیتوز و اگزوسیتوز -انتشار – اسمز – انتقال فعال – آندوسیتوز – اگزوسیتوز

 دسته بندی : <-CategoryName->
برچسب‌ها: زیست1@سال دوم تجربی@,

 

آخرین مطالب

» <-PostTitle-> ( <-PostDate-> )
 
صفحه قبل 1 صفحه بعد